Czym jest leczenie endodontyczne?

Nazwa spotykana dość rzadko, która na pierwszy rzut oka niektórym z nas mówić może niewiele. Czym jest endodoncja? Endodoncja, inaczej określana także jako leczenie endodontyczne to nic innego, jak powszechnie znane leczenie kanałowe. Jest ono dostępne w każdych gabinetach stomatologicznych i często może się okazać, że jest to jedyny sposób na uratowanie naszego zęba. Jak przebiega leczenie kanałowe i kiedy je stosujemy?

Leczenie endodontyczne

Endodoncja jest działem stomatologii, który ma za zadanie zajmować się diagnozowaniem jak i leczeniem schorzeń przede wszystkim

 • miazgi zębowej oraz tkanek okołowierzchołkowych,
 • martwicy miazgi,
 • bardzo głębokich ubytków próchnicznych
 • urazów mechanicznych, czyli złamań zębów lub ich zwichnięć

Leczenie endodontyczne, nazywane kanałowym polega na usunięciu chorej miazgi z komory oraz kanałów zęba, zdezynfekowaniu ich oraz wypełnieniu specjalnym materiałem. Wszytko odbywa się przy pomocy niezwykle cienkich narzędzi piłujących oraz penetrujących, mających 0,06–0,40 mm. Wykorzystywane są także mikroskopy operacyjne, pozwalające na duże powiększenie i dokładny przegląd wnętrza komory, dokonanie oceny uszkodzeń ściany korzenia lub kształtów oraz rozmiarów kanałów korzeniowych. Powszechnie stosownym urządzeniem, poza mikroskopami są endometry, które służą do pomiaru głębokości tychże komór. Przy leczeniu endodontycznym wykorzystuje się również radiologię ( diagnostykę rentgenowską).

Jak przebiega leczenie kanałowe?

Powszechnie przyjęło się, że gabinety dentystyczne nie kojarzą się większości z miejscem szczególnie przyjemnym. Są i tacy, którzy unikają ich jak ognia. Z pewnością niejednemu zrzedła mina, gdy podczas jednej z wizyt usłyszał, że dla odratowania zęba niezbędne będzie leczenie endodontyczne. Pierwsze pytanie, jakie pojawia się w głowie to „Czy to boli?”

Zabiegi leczenia kanałowego są wykonywane przy użyciu znieczulenia miejscowego, przez co są całkowicie bezbolesne.Oczywiście może zdarzyć się, że po zakończeniu leczenia pacjent będzie odczuwał niewielki, przejściowy ból lub dyskomfort.

Leczenie kanałowe krok po kroku

 • Pierwszą czynnością jest oczywiście odpowiednia diagnostyka dokonana przez stomatologia po szczegółowej rozmowie z pacjentem. Wtedy też wykonuje się zdjęcie RTG, aby w ten sposób uzyskać pewność o konieczności rozpoczęcia leczenia kanałowego. Zdjęcie RTG jest zatem podstawą zakwalifikowania chorego do zabiegu.
 • Gdy okazuje się, że leczenie jest niezbędne pacjent decyduje o wykonaniu znieczulenia miejscowego.
 • Następie następuje otwarcie komory zęba, skąd lekarz usuwa chore tkanki (martwą lub żywą miazgę).
 • Jeśli nie wystąpiło całkowite obumarcie miazgi należy wykonać dewitalizację, czyli zatrucia zęba. Następne etapy leczenia odbywają się po przerwie wynoszącej od 7 do 14 dni. Jednakże obecnie powszechną praktyką, dzięki nowoczesnemu sprzętowi i postępowi technologicznemu jest przeprowadzenie takiego leczenia podczas jednej wizyty. Wszystko zależne jest od poziomu skomplikowania, dlatego też dla jednych jedna wizyta może okazać się w zupełności wystarczająca, inni natomiast będą zmuszeni nawet do kilku takich wizyt.
 • Kolejną czynnością jest usunięcie miazgi oraz oczyszczenie kanałów, mające na celu całkowite pozbycie się miazgi oraz bakterii. Tak zdezynfekowany kanał staje się gotowy do wypełnienia.
 • Po dokładnym osuszeniu kanałów ma miejsce wypełnianie kanałów odpowiednim materiałem biozgodnym, będącym substancją plastyczną oraz nierozpuszczającą się pod wpływem płynów tkankowych. Jest to materiał chroniący przed bakteriami oraz nieprzebarwiający zębów.
 • Na tę substancję nałożony zostaje następnie podkład, będący warstwą rozdzielającą kanał od plomby. Ostatnim etapem jest odbudowa korony zęba najczęściej przy użyciu materiałów adhezyjnych. Czasami jednak zachodzi potrzeba zastosowania endokorony lub korony protetycznej.

Źródło: https://premium-clinic.pl/

Dodaj komentarz