Metody leczenia czerniaka skóry

Najbardziej niebezpieczną formą raka skóry są nowotwory rozwijające się, gdy uszkodzenia skóry spowodowane są promieniowaniem ultrafioletowym powodując mutacje (wady genetyczne), które prowadzą do szybszego rozmnażania komórek skóry i tworzą nowotwory złośliwe. Te nowotwory pochodzą z melanocytów produkujących pigment w podstawowej warstwie naskórka, najgroźniejszym z nich jest czerniak.

Leczenie czerniaka

Rodzaj leczenia zalecane przez lekarza zależeć będzie od stadium i rozmieszczenia czerniaka oraz od ogólnego stanu zdrowia.

Leczenie czerniaka w stadium 0

Czerniaki w stadium 0 nie wyrosły głębiej niż górna warstwa skóry (naskórek). Zwykle są one leczone chirurgicznie (szerokie wycięcie) w celu usunięcia czerniaka i małego marginesu normalnej skóry wokół niego. Usunięta próbka jest następnie wysyłana do laboratorium, która ma być sprawdzona przy użyciu mikroskopu. Jeśli komórki rakowe są widoczne na krawędziach próbki, można powtórzyć wycięcie obszaru. Niektórzy lekarze mogą rozważyć zastosowanie imikwimodowego kremu (Zyclara) lub radioterapii zamiast operacji, chociaż nie wszyscy lekarze zgadzają się z tym.

Leczenie czerniaka w fazie I.

Czerniak fazy I jest leczony przez szerokie wycięcie (operacja usunięcia czerniaka oraz margines normalnego otoczenia wokół niego). Margines normalnej skóry usuniętej zależy od grubości i umiejscowienia czerniaka. Niektórzy lekarze zalecają biopsję węzła chłonnego, zwłaszcza, jeśli czerniak jest stadium IB lub ma inne właściwości, które powodują, że jest bardziej prawdopodobne, że rozprzestrzeniły się one na węzły chłonne.

Jeśli komórki rakowe w biopsji węzłów chłonnych zostaną znalezione, zaleca się usunięcie węzłów chłonnych (usunięcie wszystkich węzłów chłonnych w pobliżu nowotworu), ale nie jest jasne, czy poprawia to przeżycie. Niektórzy lekarze mogą zalecić leczenie uzupełniające (dodatkowe) interferonem po operacji węzła chłonnego. Inne leki, a być może szczepionki mogą być wariantami w ramach badania klinicznego, aby spróbować zmniejszyć szanse powrotu czerniaka.

Leczenie czerniaka w stopniu II

Jest to standardowe leczenie czerniaka w stopniu II. Ilość usuniętej normalnej skóry zależy od grubości i umiejscowienia czerniaka. Ponieważ czerniak mógł rozprzestrzeniać się na węzły chłonne w pobliżu czerniaka, wielu lekarzy zaleca biopsję węzła chłonnego. Jeśli jest to zrobione, a węzeł zawierał komórki nowotworowe, to chirurgia węzłów chłonnych najprawdopodobniej nastąpi w późniejszym terminie.

Leczenie czerniaka w stadium III

Nowotwory już zajęły węzły chłonne, kiedy rozpoznano czerniaka. Leczenie chirurgiczne czerniaka w stadium III zwykle wymaga szerokiego wycinania nowotworu pierwotnego, podobnie jak we wcześniejszych stadiach, wraz z usunięciem węzłów chłonnych. Terapia adiuwantowa interferonem może pomóc w zatrzymaniu czerniaka przed wznowieniem. Inną możliwością jest radioterapia obszarów, z którym usunięto węzły chłonne, zwłaszcza, jeśli wiele węzłów zawiera raka.

Jeśli czerniak znajdzie się w pobliskich węzłach chłonnych lub pod skórą (znaną, jako nowotwory tranzytowe), należy je usunąć w miarę możliwości. Inne opcje obejmują zastrzyki szczepionki T-VEC (Imlygic), szczepionka Bacille Calmette-Guerin (BCG), interferon lub interleukina-2 (IL-2) bezpośrednio do czerniaka; radioterapia; lub stosowania imikwimodu kremu. W przypadku czerniaków na ramieniu lub nodze, inną opcją może być izolowana perfuzja kończyn (infuzja kończyny ogrzewanym roztworem chemioterapii). Inne możliwe zabiegi mogą obejmować terapię ukierunkowaną, immunoterapię, chemioterapię lub kombinację immunoterapii i chemioterapii (biochemioterapia).

Dodaj komentarz